Oferta

Placówka czynna jest cały rok, w godzinach 7.00-19.00.

Czesne za miesiąc wynosi 950 zł + 14 zł dzienna stawka żywieniowa – grupa przedszkolna, 1500 zł – grupa żłobkowa.

Opłata rezerwacyjna wynosi 500 zł.

Czesne obejmuje:

 • opiekę w godzinach 7.00-18.00
 • zajęcia dydaktyczne obejmujące podstawę programową wychowania przedszkolnego
 • codzienne zajęcia z języka angielskiego
 •  zajęcia dodatkowe – gimnastyka korekcyjna, rytmika, zajęcia plastyczne
 • klubiki – Małego Odkrywcy, Małego Podróznika, Kulinarny, Sensoryczny, Muzyczny
 • opiekę logopedy – diagnoza logopedyczna
 • atrakcje, przedstawienia, koncerty, imprezy okolicznościowe
 • ubezpieczenie NNW

Dodatkowe opłaty  Rodzice ponoszą za:

 • fakultatywne zajęcia dodatkowe
 • podręcznik do zajęć dydaktycznych
 • wycieczki autokarowe

 Fakultatywne zajęcia dodatkowe:

 • Język hiszpański
 • Lego robotyka
 • Judo
 • Taniec
 • Ceramika
 • Multisport
 • Sensorki