Szkolenie „Mały ratownik” – 9.05

Podczas warsztatów „Mały ratownik” dzieci  zdobędą  wiedzę na temat pierwszej pomocy, oraz ratownictwa medycznego.