Uczymy się programować !

W tym roku jednym z projektów, w którym nasze dzieci uczestniczyły był ogólnopolski projekt „Uczymy dzieci programować”. Był to cykl comiesięcznych zajęć poświęconych kodowaniu. Dzieci spróbowały programowania na wiele sposobów – kodowanie na karcie, gry , zabawy edukacyjne i logiczne. Podczas kodowania łączymy edukacje matematyczną, logiczną, społeczną, artystyczną i językową. Celem zajęć było wprowadzenie elementów kodowania i robotyki do zajęć dydaktycznych, kształtowanie umiejętności pracy w zespole – szukanie kompromisów i optymalnych rozwiązań oraz rozwijanie algorytmicznego myślenia. Dzieci kreatywnie i zadaniowo podchodziły do stawianych przed nimi zadań. Dziś, podczas ostatnich zajęć w tym roku przedszkolnym, dzieci na podstawie podawanych współrzędnych miały za zadanie ułożyć łąkę!