Wycieczka do Muzeum Drukarstwa

Podczas wycieczki dzieci wzięły udział w warsztatach „Legendy warszawskie dłutkiem opowiedziane”.
Podczas warsztatów dzieci wysłuchały jednej z legend warszawskich. Współuczestniczyły w pracy artysty grafika, który wykonał linoryt ilustrujący opowiadaną legendę. Dowiedziały się między innymi, co to jest linoryt i na czym polega technika druku wypukłego. Na pamiątkę każdy przedszkolak otrzymał samodzielnie wytłoczoną odbitkę linorytu.