Koncerty Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego

W roku przedszkolnym 2016/2017 zapraszamy dzieci na cykl koncertów Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego.

Koncerty organizowane przez WTM maja formę opowieści słowno-muzycznej.

Różnorodna tematyka zapoznaje dzieci ze zjawiskami przyrody związanymi z porami roku, wprowadza w świat bajek, przybliża legendy, baśnie i zwyczaje polskie.

Dzieci aktywnie uczestniczą w koncercie biorąc udział w zabawach ruchowych i śpiewają piosenki. Koncert ma na celu nie tylko zapoznanie dzieci z samą muzyką lecz również instrumentem, z którego się ona wydobywa, z jego nazwą, budową, sposobem grania.
Prezentowane fragmenty utworów muzyki klasycznej i wykonywane piosenki są przystosowane do możliwości percepcyjnych dzieci.