Język angielski

Nauka języka angielskiego jest niezwykle ważna od najmłodszych lat, daje możliwość osłuchania się z językiem obcym, przyswojenia go tak jak język ojczysty, co w późniejszych latach skutkuje dwujęzycznością dzieci oraz bardziej świadomą nauką.

Podczas codziennych zajęć z języka angielskiego dzieci chłoną otaczający je świat, poprzez zabawy, piosenki i historyjki. W nauczaniu języka angielskiego wykorzystujemy to poprzez holistyczne podejście do nauki języka obcego – chłonięcie języka całym sobą, wykorzystując wszystkie zmysły.

W przedszkolu Tęczowy Dworek zajęcia prowadzone są metodą total immersion (całkowite zanurzenie). Podczas zajęć język ojczysty minimalizowany jest do zera, a zajęcia odbywają się niemal wyłącznie w języku angielskim. Dzieci niepostrzeżenie poprzez gry, zabawy, piosenki, dramę przyswajają drugi język. Postępy w przyswojeniu języka angielskiego zauważalne są niemal natychmiast.

Zajęcia z dziećmi w każdej grupie wiekowej mają na celu zapoznanie ich z tematyką:

 • rodziny
 • jedzenia
 • części ciała
 • domu i jego wyposażenia
 • zwierząt
 • pór roku, dni tygodnia, godzin
 • sportu, wakacji
 • świąt obchodzonych w krajach anglojęzycznych

Zajęcia z grupą 5-latków są wzbogacone o tematy językowo-matematyczne. Edukacja anglojęzyczna oparta jest o Program nauczania języka angielskiego, zgodny z podstawą programową. Edukacja matematyczna oparta jest o 'Małą Matematykę’.

Zajęcia językowo-matematyczne odbywające się w języku angielskim mają na celu wprowadzić dzieci w świat, m.in.:

 • alfabetu angielskiego
 • łączenia odpowiedniej litery z obrazkiem
 • czytania globalnego
 • pisania liter oraz wyrazów w języku angielskim
 • rozpoznania cyfr 1-100
 • łączenia cyfry z wyrazem
 • dodawania i odejmowania w zakresie 1-20
 • zapoznania się z figurami geometrycznymi
 • określania ilości przedmiotów w zbiorze
 • porównywania zbiorów

Podczas zajęć z każdą grupą wiekową zwracamy uwagę na to, aby dzieci osłuchały się z dobrą wymową – oraz same taką nabyły, rozumiały język mówiony w jego naturalnym tempie oraz brzmieniu.

Naszym celem jest nauka poprzez zabawę w domowej atmosferze. Lektorka prowadząca zajęcia ma ponad 10-letnie doświadczenie w nauczaniu i pracy z dziećmi.