Oferta

Placówka czynna jest cały rok, w godzinach 7.00-18.00.

Grupa przedszkolna – czesne za miesiąc wynosi 1420 zł + 20 zł dzienna stawka żywieniowa.

Grupa żłobkowa – czesne za miesiąc wynosi 1650 zł + 20 zł dzienna stawka żywieniowa.

Z „babciowym” czesne tylko 150 zł!

Wpisowe wynosi 700 zł.

Czesne obejmuje:

 • opiekę w godzinach 7.00-18.00
 • zajęcia dydaktyczne
 • codzienne zajęcia z języka angielskiego
 •  zajęcia dodatkowe:
  • gimnastyka korekcyjna,
  • rytmika,
  • zajęcia plastyczne,
  • zajęcia muzyczne,
  • zajęcia matematyczne.
 • opiekę logopedy
 • opiekę psychologa
 • atrakcje, przedstawienia, koncerty, imprezy okolicznościowe
 • ubezpieczenie NNW

Dodatkowe opłaty Rodzice ponoszą za:

 • fakultatywne zajęcia dodatkowe
 • wycieczki autokarowe
 • wyprawkę

Fakultatywne zajęcia dodatkowe:

 • Język hiszpański
 • Eksperymenty chemiczne
 • Judo
 • Taniec
 • Balet
 • Piłka nożna
 • Ceramika
 • Warsztaty naukowe