Zespół

Kadra pedagogiczna „Tęczowego Dworku” to kreatywne, wykwalifikowane, troskliwe i serdeczne nauczycielki. Służą one pomocą i opieką wszystkim dzieciom. Mają dużą wiedzę i doświadczenie w zakresie edukacji przedszkolnej.

Nauczycielki prowadząc zajęcia dydaktyczne przekazują dzieciom wiedzę niezbędną na dalszych etapach edukacji.  Metody i formy nauczania są dostosowane do wieku oraz możliwości dzieci.
Dzięki wykorzystywaniu wielu koncepcji metodycznych podczas codziennej pracy, gwarantują nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie.

Nasze Panie są również uzdolnione plastycznie, muzycznie oraz teatralnie co skutkuje rozwijaniem zdolności oraz kreowaniem talentów u dzieci.