Warsztaty przyrodnicze

23 marca odbyły się zajęcia przyrodnicze. Podczas warsztatów pt. „Zwierzęta z różnych stron świata” dzieci poznały przedstawicieli poszczególnych kontynentów.